Játékszabályzat

„Indafotó Nyári Nyereményjáték"

1./ A játék időtartama

A „Indafotó Nyári Nyereményjáték"  2008. július 28. napján indul és 2008. szeptember 15.  napjáig tart. A játékban csak az ezen időszak alatt az Indafotó oldalára feltöltött fotók vesznek részt.

2./ A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden természetes személy, aki rendelkezik a http://indafoto.hu/ site-on ingyenesen regisztrálható „Indafotó Név"-vel valamint az Indafotó beállítások részében megadott értesítési címmel.
A játékban résztvevők a megadott értesítési cím alapján kerülnek azonosításra. Az értesítési cím valódiságáért a játékos felel.
Jelen játékszabályzat kizárja a játékból a játékot szervező az Inda Zrt., Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft., Netpositive Kft., valamint az INDEX.HU Zrt., tulajdonosait, munkatársait és közeli hozzátartozóikat.
A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat, az Indapass valamint az Indafotó felhasználási feltételek minden rendelkezését.

3./ A játék menete

A játék időtartama alatt a játékban résztvevő személyek az http://indafoto.hu/ oldalra feltöltött fotóikkal vesznek részt az alábbiak szerint.
Minden olyan az Indafotó oldalra a játék időtartama alatt feltöltött fotó részt vesz a játékban:

A játékban résztvevő személyek nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, tehát a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött bármilyen adat

4./ Felhasználási jogok

A játékban azok az Indafotó oldalára feltöltött fotók vesznek részt, amelyek tekintetében a szerzői jog jogosultja a jelen szabályzat elfogadásával és a fotók feltöltésével Creative Commons licencet, azaz felhasználási jogot biztosít.
Ezen kívül a játékban részt vevő fotókra vonatkozik:

5./ A beérkezett fotók elbírálása, zsűri

6. / A játék eredményeinek közzététele

A játék nyerteseinek nevét az Indafotó saját site-ján teszi közzé. A nyertesek megadott értesítési címükön keresztül értesülnek a játék eredményéről. A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a nyertesek nevét és a játékban részt vevő bármely fotót a játékkal kapcsolatos kommunikációban közöljék, különösen, de nem kizárólag az index.hu-n közzétett sajtóhírben, interjúban, a játékkal kapcsolatos egyéb médiahírekben stb.

7./ Nyeremények

A zsűri döntése alapján díjazottak és a közönségdíjazott Inda Zrt. fotós ajándékcsomag díjban részesülnek. A verseny fődíja az Inda Zrt. 100.000,- Ft értékű fotós ajándékcsomagja, ami a kategória győztesek közül a zsűri döntése alapján választott játék győztesét illeti meg. A verseny fődíjban nem részesülő kategória győzteseit és közönségdíjazottat 50.000,- Ft -50.000,- Ft értékű ajándékcsomag díj illeti meg. Az ajándékcsomagok fotós vásárlási utalványokat tartalmaznak.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.

8./ Felelősség

9./ Adatvédelem

Az Inda Zrt. gondoskodik a játék során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan harmadik személyek birtokába ne juthassanak.

Vissza